Yang Perlu Ada dalam Surat Kuasa

Aktivitas yg jadi lebih padat bikin beberapa orang sukar membagi saat pada mesti serta tak mesti. Melimpahkan wewenang nampaknya butuh dilaksanakan kalau anda berhalangan utk memenuhinya. Kebanyakan seorang bakal bikin surat kuasa kalau orang yg terkait tak mampu penuhi panggilan atau keharusan. Semisal ambil penghasilan bulanan, ambil pasport, ambil BPKB, ambil surat pakar waris, jual beli tanah yg semuanya itu tambah baik diurus oleh diri anda sendiri. Akan tetapi kalau situasi tak terlalu mungkin anda dapat bikin surat kuasa. Contoh surat kuasa sekarang banyak telah beredar di internet. Anda tak perlu bingung serta tinggal menentukan bentuk surat yg sama sesuai kepentingan anda.
Salah satu ciri surat kuasa kedinasan merupakan bernomor surat serta berstempel. Akan tetapi kalau tak utk keperluan dinas, no surat serta stempel bisa ditiadakan. Keputusan bikin surat kuasa yakni :
1. Surat mesti di beri judul biar terang surat itu tujuannya utk apa.
2. Pemberi serta penerima surat mesti miliki ciri-ciri yg terang juga jelas.
3. Penerima serta pemberi surat kuasa bertanda tangan pada kolom isyarat tangan surat kuasa.
4. Beri materai kalau diperlukan.
5. Tujuan surat kuasa mesti terang, umpama pengambilan penghasilan atau pengambilan BPKB mobil/motor.
6. Pelimpahan surat kuasa mesti terhadap orang yg terpercaya serta tdk ada paksaan dalam pembuatan surat kuasa itu.

Dibawah ini contoh surat kuasa utk pengambilan pasport yg mampu dimanfaatkan menjadi rekomendasi anda

SURAT KUASA

Yg bertanda tangan dibawah berikut ini,

Nama : Tito
Tempat/Tanggal lahir : Cilacap, 21 Juni 1988
No. KTP/SIM : 33000011118728
Alamat : Jalan Gunung Slamet gang Gunung Cermai, Pabuwaran, Purwokerto

Berikan kuasa terhadap

Nama : Titi
Tempat/Tanggal lahir : Cilacap, 23 September 1994
No. KTP/SIM : 3300011111001010
Alamat : Jalan Gunung Slamet Gang Gunung Cermai, Pabuwaran, Purwokerto

Memiliki tujuan utk kuasa pengambilan pasport No. L1B015042 yg udah tuntas di olah di Kedaulatan Besar Jepang tinggal di Menteng, Jakarta Pusat.

Demikianlah surat di buat utk dimanfaatkan sama seperti semestinya.

Cilacap, 9 Juni 2017

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

Ttd Ttd
Tito. Titi